Artistieke trap

Glazen trap geplaatst in Mariaheide. De stalen balustrade is artistiek vorm gegeven door het unieke snijpatroon van het staal.